Project Half Double

Plan for projektet

“Plans are nothing, planning is everything” sagde Dwight D. Eisenhower. I Project Half Double lever vi disse ord og bruger planen som en overordnet retningsviser for, hvor vi skal hen. Planen er udarbejdet på community møder og lever videre i hvert af de 5 spor gennem intens ugentlig dialog og tilpasning mellem parterne i hvert spor.

Scroll

Project Half Double

Plan for projektet

Skift kolonne
  Udvikling af best practice Konceptualisering i forskning Pilotprojekter Community Ledelse
Initiering af projekter 20.11.2014
Workshop for super projektledere afholdt
15.12.2014
Artikel om nøgle elementer udgivet
15.12.2014
1 god case beskrevet
01.11.2014
Beta community etableret
01.11.2014
Social media platform etableret
01.12.2014
Governancestruktur etableret
01.01 2015
Fuld accept fra partnere
10 stærke praktikere har accepteret deltagelse DTU + AU + CBS har accepteret forsknings-samarbejdet 7 danske store/mellemstore virksomheder har accepteret pilot projekter 10 stærke ambassadører har accepteret at gå forrest Formel + uformel projektorganisation committed Industriens Fond ansøgt
Mobilisering Planlægningssession afholdt for akademikere og praktikere. Workshop #2 med super projektledere afholdt Planlægningssession afholdt for akademikere og praktikere Initiering med de 7 projekter gennemført og en hjælpeproces klarlagt Reinventing Project Management inkluderet Løbende kommunikation udført Input til ledelsesformer kondenseret og igangsat Ledelsesmodel formuleret
01.05 2015
Ansøgning godkendt. Kræfterne slippes løs
Best Practice leverancer identificeret af praktikere Akademiske leverancer identificeret af forskere Rammer og hjælp til pilotprojekter beskrevet og igangsat Kommunikations- og community- platform etableret Cyklus for formel og uformel ledelse etableret Projekt initieret med IF
Budget del 1 Eksekvering Metode beskrevet og dokumenteret 4 community workshops afholdt Deltagelse i pilotprojekter sikret Collaborativ forskning gennemført Internationale forskere inkluderet 7 projekter i 7 virksomheder hjulpet på vej og læring anvendt, samt effekt kvantificeret Koncept- og resultat konference afholdt med +150 deltagere Dansk projektledelse og PMI PR aktiviteter afviklet Projekt kick off afholdt Rapportering udført, koordinering pågår og projektledelse udført
01.07 2016
Koncept bevist og etableret
Nøgleelementer konceptualiseret Praksisorienteret rapport udgivet 7 pilot projekter afprøvet med koncept og & effekt kvantificeret Toneangivende dansk community etableret med +300 følgere Projektledelsen evalueret mod den ønskede effekt
Budget del 2 Sikre effekt & bevægelsens liv Uddannelse af praktikkere gennemført Guider i metode uddannet Konsulent hjælpepakke klar Løbende erfaringsudveksling mellem forskere og praktikkere etableret 10 nye projekter igangsat i 10 nye pilotprojektvirksomheder Konference afholdt med +250 deltagere PR aktiviteter afviklet Rapportering udført, koordinering pågår og projektledelse udført i Half Double form
01.04 2017
Koncept bevist og etableret
Nøgleelementer adopteret af mindst 50 praktikere Tanker indgår i danske forskning 2 konference-artikler udgivet 10 nye pilot-projekter i gang via virksomhedsnetværk/ERFA +500 følgere i community Overlevering fra projekt til videre liv Projektevaluering gennemført
Bevægelsen lever eget liv          
Hovedleverancer Metode konceptualiseret og adopteret af 50 praktikere Metode legitimeret af forskermiljøet 7-17 projekter afprøvet med metode og effekt kvantificeret Toneangivende dansk community etableret med +500 følgere Projektet afviklet professionelt med elementer af Project Half Double-metode
Vend mobil oprejst

Vend din telefon for den bedste oplevelse

Din browser version er forældet

Da du benytter en browser der ikke længere understøtter en optimal måde at vise hjemmesider på, anbefalder vi at du opgradere din browser til nyeste version. Du kan også benytte andre browsere som Firefox eller Chrome.